Produksjonsutstyr

24 sett med CNC ceter og 4-akse maskiner, og 13 sett med injeksjonsmaskiner med uavhengig støvfritt verksted